Novinky ve firmě Wimmer

Novinky

Aktuální informace o firmě Wimmer

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

​​​​​​​Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Wimmer International CZ s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002670
Doba realizace projektu: 11. července 2022 až 30. listopad 2023

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Wimmer International CZ s.r.o. o výkonu 99,9 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.