Wimmer Remote Maintenance

Virtuální vzdálená údržba

Použití Microsoft Hololense

Nedávno jsme začali používat Microsoft Hololense pro opravy a servisní práce. Technik / strojník na místě může pomocí těchto brýlí VR sdílet svůj pohled se zákaznickým servisem. Tímto způsobem lze rychle a efektivně prodiskutovat a vyjasnit technické problémy. To šetří spoustu času a peněz.

SCROLL

Virtuální vzdálená údržba

Wimmer Cockpit

Konverze rypadla