Zásady ochrany osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů Wimmer Hartstahl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG je uvedeno, jak se sídlem Industriestraße 3, 5303 Thalgau shromažďuje a zpracovává při návštěvě našich webových stránek vaše údaje. Pokračováním v používání těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním vašich údajů v souladu s těmito zásadami.

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů a těchto zásad ochrany osobních údajů.

Používání našich webových stránek je zpravidla možné i bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mail), děje se tak pokud možno na základě dobrovolného rozhodnutí.

Koordinátor ochrany osobních údajů

Náš koordinátor ochrany osobních údajů je k dispozici na adrese:

Wimmer Hartstahl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
z.H. Stefanie Pfligersdorffer
Industriestr. 3
5303 Thalgau
Telefon: +43-6235-6655-222
E-mail: [email protected]

Zpracovatel zakázky, příjemce

Vaše osobní údaje zpracováváme s podporou zpracovatelů zakázek, kteří nám pomáhají při poskytování služeb (např. webhosting, e-mailová zásilková služba newsletteru).

 • GO.WEST Communications GmbH
 • Hetzner Online GmbH
 • 1&1 Internet SE
 • xLab Software Engineering
 • Cloudflare, Inc
 • CleverReach
 • Kognitiv, GASTROdat GmbH, HotelNetSolutions GmbH
 • Google / Adobe (poskytovatel Webfont)
 • Doplnit seznam / nepotřebné odstranit

Tito zpracovatelé zakázek jsou zavázáni k přísné ochraně vašich osobních údajů a vaše osobní údaje nesmí zpracovávat k žádným jiným účelům než k poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje se předávají pouze ekonomicky typickým poskytovatelům služeb, jako jsou banky (v případě převodů na vás), daňoví poradci (v případě, že jste uvedeni v našem účetnictví), poskytovatelé zásilkových služeb (v případě odesílání zásilek na vaši adresu), atd.

 • Individuální seznam

Kontaktní formulář

Po odeslání kontaktního formuláře proběhne zpracování vámi zadaných osobních údajů osobou odpovědnou z hlediska právní ochrany osobních údajů za účelem zpracování vaší poptávky na základě vašeho souhlasu uděleného odesláním formuláře.

Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytování osobních údajů. Při jejich neposkytnutí však nelze vaši žádost doručit a my ji nemůžeme zpracovat.

Máte právo váš souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením, aniž by tím byla ovlivněna zákonnost zpracování, které probíhalo na základě souhlasu až do okamžiku odvolání. 
Bude probíhat další zpracování údajů, které je slučitelné s původním účelem zpracování, na stejném právním základě až do odvolání. V tomto případě budou data předána dále poskytovateli zásilkových služeb.

Máte právo kdykoli vznést písemnou formou námitku proti používání vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy. V případě vznesení námitky již nebudou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy.

Soubory Cookie

Tyto webové stránky využívají soubory cookie. Soubory cookie zajišťují, aby byly webové stránky pro uživatele příjemnější a efektivnější. Cookie je malý textový soubor, který slouží k ukládání informací. Při návštěvě webových stránek mohou tyto webové stránky na počítači jejího návštěvníka umístit soubor cookie. Navštíví-li návštěvník později tyto webové stránky, mohou webové stránky načíst údaje dříve uložených souborů cookie a například zjistit, zda tento návštěvník tyto webové stránky již navštívil a které oblasti webových stránek jej nejvíce zajímaly.
Více informací k tématu cookie najdete v německé verzi Wikipedie..

Změna nastavení souborů cookie

Jak bude webový prohlížeč pracovat se soubory cookie a které soubory cookie budou povoleny a které zamítnuty může uživatel specifikovat v Nastavení webového prohlížeče. Kde přesně se tato nastavení nacházejí, závisí na příslušném webovém prohlížeči. Podrobné informace si můžete zobrazit prostřednictvím funkce Nápovědy v příslušném webovém prohlížeči.

Pokud je používání souborů cookie omezeno, nemusí být za určitých okolností možné v plném rozsahu používat všechny funkce těchto webových stránek.

Server Logfile

Tyto webové stránky zpracovávají za účelem kontroly technické funkce a zvýšení bezpečnosti provozu webového serveru na základě převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (technická bezpečnostní opatření) v souboru protokolu na serveru následující osobní údaje (viz Combined Log Format):

 • IP adresa
 • časové razítko
 • zobrazený obsah
 • odkazující stránka 
 • identifikace prohlížeče

Tyto údaje se ukládají pouze dočasně po dobu 10 dnů. Poté jsou tyto údaje automaticky smazány.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro webovou analýzu Google Analytics společnosti Google LCC („Google“) na právním základě převažujících oprávněných zájmů (analýza používání webových stránek). Za tímto účelem jsme uzavřeli se společností Google smlouvu o zakázkovém zpracování dat.

Při zobrazení našich webových stránek se software připojí k serverům společnosti Google a proběhne přenos dat na servery společnosti Google, jejichž část se nachází v USA. Služba Google Analytics také používá soubory cookie k ukládání informací o uživateli webových stránek a k analýze používání webových stránek jejich uživatelem.

Tyto webové stránky používají funkci „anonymizace IP“. Díky tomu společnost Google nejdříve zkrátí a tím anonymizuje vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google do USA odesílá nezkrácená IP adresa a zde se krátí.

Podle prohlášení společnosti Google používá společnost Google získané údaje k vyhodnocení využívání těchto webových stránek, k sestavení zprávy o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu.

Společnost Google v případě potřeby tyto informace také předává třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google.
Podrobné informace o zpracovávání údajů uživatelů službou Google Analytics jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google nebo Google Analytics.

Deaktivace služby Google Analytics

Shromažďování vašich osobních údajů na našich webových stránkách můžete obecně zabránit tím, že ve vašem webovém prohlížeči nastavíte funkci „Do Not Track“. Naše webové stránky zohledňují signál „Do Not Track“, který váš webový prohlížeč poté odesílá na všechny webové stránky.

Shromažďování vašich uživatelských údajů službou Google Analytics můžete na všech webových stránkách obecně zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete Plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu..

Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, smazání a omezení zpracování osobních údajů.

Pokud ve vašem souhlasu nebo ve smlouvě uzavřené s vámi existuje právní důvod zpracování vašich osobních údajů, máte také právo na přenositelnost údajů.

Máte právo vznést námitku proti případně udělenému souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Zákonnost zpracování osobních údajů až do okamžiku vznesení námitky nebude vznesením námitky ovlivněna.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy. V případě vznesení námitky již nebudou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy.

Dále máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu (Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů, Wickenburggasse 8, 1080 Vídeň, [email protected]).