Zásady ochrany osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů Wimmer Hartstahl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG je uvedeno, jak se sídlem Industriestraße 3, 5303 Thalgau shromažďuje a zpracovává při návštěvě našich webových stránek vaše údaje. Pokračováním v používání těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním vašich údajů v souladu s těmito zásadami.

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů a těchto zásad ochrany osobních údajů.

Používání našich webových stránek je zpravidla možné i bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mail), děje se tak pokud možno na základě dobrovolného rozhodnutí.

Koordinátor ochrany osobních údajů

Náš koordinátor ochrany osobních údajů je k dispozici na adrese:

Wimmer Hartstahl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
z.H. Stefanie Pfligersdorffer
Industriestr. 3
5303 Thalgau
Telefon: +43-6235-6655-222
E-mail: [email protected]

Zpracovatel zakázky, příjemce

Vaše osobní údaje zpracováváme s podporou zpracovatelů zakázek, kteří nám pomáhají při poskytování služeb (např. webhosting, e-mailová zásilková služba newsletteru).

  • GO.WEST Communications GmbH
  • Hetzner Online GmbH
  • 1&1 Internet SE
  • xLab Software Engineering
  • Cloudflare, Inc
  • CleverReach
  • Kognitiv, GASTROdat GmbH, HotelNetSolutions GmbH
  • Google / Adobe (poskytovatel Webfont)
  • Doplnit seznam / nepotřebné odstranit

Tito zpracovatelé zakázek jsou zavázáni k přísné ochraně vašich osobních údajů a vaše osobní údaje nesmí zpracovávat k žádným jiným účelům než k poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje se předávají pouze ekonomicky typickým poskytovatelům služeb, jako jsou banky (v případě převodů na vás), daňoví poradci (v případě, že jste uvedeni v našem účetnictví), poskytovatelé zásilkových služeb (v případě odesílání zásilek na vaši adresu), atd.

  • Individuální seznam

Kontaktní formulář

Po odeslání kontaktního formuláře proběhne zpracování vámi zadaných osobních údajů osobou odpovědnou z hlediska právní ochrany osobních údajů za účelem zpracování vaší poptávky na základě vašeho souhlasu uděleného odesláním formuláře.

Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytování osobních údajů. Při jejich neposkytnutí však nelze vaši žádost doručit a my ji nemůžeme zpracovat.

Máte právo váš souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením, aniž by tím byla ovlivněna zákonnost zpracování, které probíhalo na základě souhlasu až do okamžiku odvolání. 
Bude probíhat další zpracování údajů, které je slučitelné s původním účelem zpracování, na stejném právním základě až do odvolání. V tomto případě budou data předána dále poskytovateli zásilkových služeb.

Máte právo kdykoli vznést písemnou formou námitku proti používání vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy. V případě vznesení námitky již nebudou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy.

Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, smazání a omezení zpracování osobních údajů.

Pokud ve vašem souhlasu nebo ve smlouvě uzavřené s vámi existuje právní důvod zpracování vašich osobních údajů, máte také právo na přenositelnost údajů.

Máte právo vznést námitku proti případně udělenému souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Zákonnost zpracování osobních údajů až do okamžiku vznesení námitky nebude vznesením námitky ovlivněna.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy. V případě vznesení námitky již nebudou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy.

Dále máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu (Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů, Wickenburggasse 8, 1080 Vídeň, [email protected]).