Rozrývací zuby

Jednotlivé tesáky s vysokou penetrační silou

Zub rozrývače se používá k uvolnění nejtvrdších vrstev hornin, jako je vápenec, břidlice nebo žula. Celá síla rypadla je soustředěna na špičce zubu rozrývače. Hluboký meč zaručuje vysoký průnik na každý povrch. Tesáky Wimmer jsou standardně vybaveny zuby Esco Ripper.