Rozrývací zub se používá k uvolňování nejtvrdších vrstev hornin, jako je vápenec, jílovitá břidlice nebo žula. Celá síla rypadla je soustředěna na špičku rozrývacího zubu. Díky hlubokému ostří je zaručena vysoká schopnost pronikání do jakéhokoli podloží. Rozrývače Wimmer jsou standardně vybaveny rozrývacími zuby Esco.

Zemní práce &
Lom